REGULAMIN POBYTU

 1. Doba zaczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie obsługę apartamentu o swoim przyjeździe na 3 godziny przed planowaną godziną meldunku w apartamencie.
 3. Wymagana jest wpłata zadatku w kwocie 50% opłaty za cały pobyt. Wpłaty należy dokonać w ciągu 12 godzin. Płatności należy dokonać przelewem na wskazany nr konta.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie zostanie zwrócony.
 5. Po dokonaniu płatności klient otrzyma maila potwierdzającego wpłatę.
 6. Przed wydaniem kluczy przez obsługę Gość zobowiązany jest do podpisania regulaminu pobytu oraz uiszczenia kaucji zwrotnej w kwocie 1000 PLN.
 7. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00
 8. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody* wyrządzone w pokojach.
 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. W przypadku powstania szkody z winy osób odwiedzających, gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy.
 11. W apartamencie istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci/zwierzęta towarzyszące odpowiadają rodzice/właściciele.
 13. Gość powinien zawiadomić właściciela lub obsługę o wystąpieniu szkody w apartamencie bądź też o jej stwierdzeniu.
 14. Goście zobowiązani są przechowywać klucz z należytą starannością. W przypadku jego utraty Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka.
 15. Dane klienta będą przetwarzane jedynie w celach wynajmu oraz uiszczania płatności.

* Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia jak i ich utratę.

Wszelkie reklamacje są przyjmowane drogą mailową i rozpatrywane w ciągu 7 dni.

Właścicielem obiektu jest Ewelina Juroszek, (NIP 5482580747)